Zahradní prvky aneb z čeho se zahrada skládá

- trávníkové plochy - jsou základem většiny zahrad

- záhony

- zpevněné plochy, cesty

- keřové a stromové výsadby

- drobné technické stavby – zídky, odvodnění

- prvky drobné architektury

- umělecká díla a doplňky

 

Skalka
Je mnoho variant skalek: Skalky přírodní, napodobující přírodní scenérie jako  suťoviště, balvaniště nebo vřesoviště, bludné balvany. Specifickým typem jsou květinové zídky nebo sběratelské skalky. Ideálním terénem pro skalky jsou přirozené svahy.

Voda v zahradě
Je důležitým estetickým prvkem s významnou ekologickou funkcí. Tekoucí voda dává zahradní kompozici pohyb a podmalovává ji příjemným zvukem.Klidná vodní hladina umožňuje zrcadlení okolních prvků. Čím dále častější je přímé rekreační využití. Jde zejména o bazény a koupací jezírka, převážně estetickými prvky jsou naopak potůčky, prameny a tůňky, ptačí napajedla, vodní střiky. 

Živé ploty
mohou být volně rostoucí nebo tvarované, případně tvořené popínavými rostlinam na opořei, mohou být stálezelené nebo opadavé. zabraňují nežádoucím pohledům dovnitř i ven, člení prostor a zvyšují intimitu a obytnou hodnotu zahrady.
Často dotvářejí architektury budov a plní některé funkce drobné zahradní architektury.
Ekologický a hygienický význam í je v protiprašném působení a  ovlivňování mikroklimatu zahrady. Množství rostlinných druhů pro živé ploty je nepřeberné, na určitém stanovišti lze ale použít jen některé.

Cesty
Cesty nejen že spojují určitá místa, ale zároveň  jsou důležitým estetickým a kompozičním prvkem. Materiálů pro povrch cest je velký výběr, od zatravnění přes písek, štěrk, šlapáky, různé druhy přírodních a umělých dlažeb po beton a živici.

Prvky drobné architektury – pergoly, treláže, altány
Pergoly slouží především k přistínění odpočivných částí zahradya dělení prostoru. Nemají souvislé stěny a zastřešení a obvykle se nechávají porůst popínavými rostliinami.
Treláže jsou dělící stěny pro růst popínavých rostlin, nejčastěji  tvořené dřevěnými panelovými dílci.
Altány jsou drobné zastřešené stavby, jejich stěny bývají z části vyplněné, zčásti volné nebo mřížkové.

 

Technické stavební prvky

Zídky a tarasy, odvodnění. Inženýrské sitě, komunikace, oplocení atd.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.