Přírodní zahrada

Naší srdeční záležitostí je přírodní zahrada,
ve které jsou základními prvky kámen, dřevo, voda,  trávník, dřeviny a trvalky.

Dispozice zahrady je vytvořena ve volné přírodní linii.Sortiment rostlin a způsob zakládání zahrady akceptuje místní přírodní podmínky.

 

 

SS

   

Naší specialitou
jsou návrhy a realizace přírodních zahrad, vřesovišť  a velkých skalek včetně kamenných ploch a balvanů.Přírodní zahrada je příjemným prostředím k relaxaci, stylově je vhodná kam- koli, s výjimkou některých historických objektů a lze v ní snadněji minimalizovat údržbu.

Jaké jsou základní zásady pro tvorbu přírodních zahrad ?

V intenzivně využívané kulturní krajině už řada původních rostlin a živočichů nenachází vhodné podmínky k životu. Snažíme se tedy vytvořit jim tyto podmínky v našich zahradách,a to zejména:

- citlivým umístěním zahrady na pozemku bez velkých stavebních úprav a přesunů hmot

Navržená zahradní úprava by měla vycházet z možností pozemku a přirozené konfigurace terénu, prospěje to nejen přírodě, ale zejména investorově peněžence. Bohužel se často setkáváme například se snahou vytvořit na svažité zahradě co největší rovinu za každou cenu. Znamená to nejen budování opěrných zdí a složité ozeleňování náspů, ale zejména nevhodný zásah do krajiny.

- výsadbou původních druhů rostlin a velkou rozmanitostí vysazených rostlin

Čím rozmanitější bude výběr rostlin, tím více užitečných živočišných obyvatel se v zahradě objeví a zvýší se ekologická hodnota zahrady i okolí.

- osázením rostlinami vhodnými pro dané stanoviště

což znamená i úsporu nákladů, času a práce. Výsadba přizpůsobená stanovišti je méně citlivá vůči nemocem a škůdcům, má rovněž minimální nároky na zálivku.

- založením květnaté louky namísto intenzivně udržovaného trávníku

Tam kde je trávník intenzivně využíván - obytný trávník, cestičky apod.,bude třeba jej sekat nakrátko . Na zbylé ploše je vhodné trávník kosit zhruba 2x ročně a umožnit tak vývoj lučních rostlinných společenstev. Luční květiny jsou základním potravním zdrojem pro mnoho původních živočišných druhů. I do malé zahrady lze začlenit pestrý palouk nebo alespoň ostrůvky lučních květin v trávníku.

Přírodní zahrada by měla obsahovat:

- volně rostoucí žívý plot z keřů

- vzrostlé listnaté stromy

- květnatou louku nebo její prvky

- kvetoucí trvalky

- mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá), jako skalku, vyprahlé stanoviště, vřesoviště, mokřad, vodní tok

- dovolí li to velikost pozemku, tak divoký koutek s ponecháním původního porostu

Fotografie přírodních zahrad si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde

Více o přírodních zahradách a tzv. permakultuře naleznete například zde

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.