Ceny

Ceny projektových, návrhových prací a konzultací

První konzultace, kde probereme se zákazníkem jeho požadavky a představy o stylu sadových úprav, není zákazníkovi účtována,  pokud se rozhodne s námi dále nespolupracovat, nic ho to nestojí.

Na jejím základě uděláme cenovou nabídku a dohodneme se na datu možného předložení studie. Po sjednání ceny a podepsání objednávky začne práce na projektu. Naše cena je konečná a zvýšena může být jen po vzájemné dohodě, pokud si zákazník přeje něco navíc. Do nákladů jsou již zahrnuty náklady na dopravu, jednání s úřady a kopírovací práce.

Orientační cena návrhu zahrady

Cena dokumentace pro zahradu rodinného domu nebo penzionu bez technických výkresů vychází zhruba mezi 7 - 9 tisíci Kč, záleží na počtu variantních řešení a počtu konzultací
na místě (hodinová sazba + cestovní náklady).

Základní cena  cca 7000,- Kč dle rozlohy  (můžebýt i nižší)

Každá další varianta řešení 1000,- Kč

Konzultace na místě  500,- Kč + cestovní náklady

Cena za technické výkresy je zvlášt, je třeba ji dohodnout individuálně

Velké projekty (veřejná městská zeleň, parky, hřbitovy, komerční zóny apod.) účtujeme dle platného Ceníku projektových prací s tím, že naše cena není nikdy vyšší než cena dle Ceníku. Po dohodě s investorem je možno výslednou cenu projektových prací výrazně snížit tak, že dodaná dokumentace je zjednodušená. To znamená ,že obsahuje jen skutečně potřebné údaje a výkresy, vynechány jsou části které jsou sice běžně součástí projektů, pro vlastní  realizaci prací jsou ale nepotřebné. Pokud ovšem navržené úpravy vyžadují stavební povolení, nelze dokumentaci zjednodušit !


Několik tipů jak ušetřit na projektových pracích

1. Promyslete si předem důkladně co od své zahrady očekáváte (více zde), tak aby architekt mohl vaši představu zapracovat do návrhu. Tím se sníží počet konzultací a variantních návrhů. Pokud zákazník neví co chce a v průběhu projektových prací své požadavky mění, odrazí se to významně v ceně návrhu.

2. Výslednou cenu projektových prací lze výrazně snížit tak, že dodaná dokumentace je zjednodušená. To znamená ,že obsahuje jen skutečně potřebné údaje a výkresy, vynechány jsou části které jsou sice běžně součástí projektů, pro vlastní  realizaci prací jsou ale nepotřebné.

3.Máte li celkovou koncepci – tedy projekt, je možné vlastní  realizaci rozvrhnout do etap a provádět postupně. S architektem dohodněte, které práce můžete provést svépomocí a které bude lépe přenechat odborníkům. Mnoho lidí si své zahrady realizuje svépomocí celé, je dobré když  o tom architekt ví předem a projekt tomu přizpůsobí.

Ceny realizací a jak ušetřit

Orientační cena za 1 m2 zahrady se uvádí  průměrně 200 až 600 Kč bez stavebních prvků a hrubých úprav terénu, to je ale pouze průměr a skutečná cena může být výrazně nižší i vyšší.

Nejvíce ji ovlivní :

-         nutné stavební práce a přesuny hmot

-         použitý materiál na stavební úpravy ( dlažba, kámen,dřevo)

     -         rostlinný materiál použitý k osázení ( čím vzrostlejší, tím dražší, a to výrazně)

Vlastní zahradnické práce jako úpravy povrchů, setí a sázení tvoří obvykle jen malou část celkové ceny. Z toho plyne, že tím, že se rozhodnete realizovat svou zahradu sami, příliš neušetříte.
Ušetřit na realizaci se dá především tím, že navržené úpravy vycházejí z možností pozemku bez nákladných stavebních úprav a přesunů hmot. Další významnou úsporou je vysázení mladších, menších rostlin. Na výsledný efekt si ale budeme muset počkat a náročnější bude i péče o mladé rostliny.

Dodací, záruční a platební podmínky

Pro realizaci je nutné uzavření standardní smlouvy o dílo, obsahující smluvní a záruční podmínky, termín dodávky a platební podmínky.Na veškeré práce a rostliny vysázené naší firmou je poskytována záruka 24 měsíců, za podmínky správného ošetřování.

U menších zakázek obvykle požadujeme zálohu ve výši  20 -50% na použitý materiál, doplatek je splatný obvykle do 14 dnů po předání. Po dohodě je zbývajících až 50% z ceny zakázky možno rozložit až na 6 měsíčních splátek bez navýšení.

Průběžné financování
Je běžné u rozsáhlejších realizací. Práce je rozdělěna na etapy, každá etapa je po dokončení předána zákazníkovi a vyfakturována. Je to výhodné pro obě strany – investor má kontrolu nad postupem prací a platí jen za skutečně odvedenou práci, dodavatel nemusí vkládat do díla velké prostředky ze svého a spoléhat na to že (snad jednou) dostane po předání díla vše zaplaceno.

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.