Typy zahrad

Francouzské zahrady se vyznačují dojmem neomezené rozlohy a perspektivou, velkorysým využitím barokních principů a převahou rostlinných prvků. Aleje se paprskovitě rozbíhají a končí výhledy do krajiny a zpětně na zámek.Ve francouzské zahradě působí voda převážně klidnou hladinou a světelným odrazem ve velkých bazénech a vodních kanálech. Mohutné fontány, vodotrysky i sochařské výtvory doplňovaly jednotlivé detailní pohledy.


Anglický park

Vychází z přirozené krásy anglické krajiny, kde se na rozlehlých travnatých pastvinách střídají lesíky se skupinkami a solitérami stromů, doplněných terénními a vodními útvary. Hlavní zásadou je uplatnění přírodních krás.

 


 

Orientální zahrady

- základním motivem orientální zahrady je měřítko. Kompozice se vyznačuje střídmostí výrazu, uměním náznaku a smyslem pro vytříbenou eleganci a asymetrií. Velká pozornost je věnována práci s kameny, které představují hory, a nanizaci – zmenšování a tvarování dřevin, nesmí chybět voda ve formě jezírek, potůčků a horských bystřin.
Oblíbené jsou nepravidelné (bizarní) tvary dřevin. Keře se však z části stříhají do bochníkových tvarů. Vegetaci doplňují mechy a traviny, nikoliv však pestré květiny. Své místo v kompozici mají také oblázky, štěrk a písek. Zvláštní druh tvoří tzv. kamenné zahrady, kdy je plocha vysypána uhrabaným pískem, který symbolizuje hladinu. V něm jsou umísťovány zvlášť vybrané kameny.
Důležitou součástí kompozice je drobná architektura, zejména čajové pavilóny, pagody, studny, klenuté mostky, kamenné lucerny a vázy. (dle V.Hurycha)

Formální zahrady

- formální neboli pravidelné zahrady jsou založeny na použití geometrických tvarů a proporcí. Jsou to především symetrické záhony, střihané živé ploty a stěny. Do zahrady může být zakomponována voda v podobě fontán nebo vodotrysků, nalezneme je především v parterech historických budov. Českému vkusu vyhovují nejvíce formální zahrady anglického stylu, které působí méně uspořádaně a i v našich podmínkách se výborně hodí k doplnění historicky cenných staveb.

 Venkovské zahrady

– růže, dřevěný plot, jabloň - to je obrázek venkovské zahrady. Používají se rostliny našich babiček – růže, slézovky, pivoňky, které doplňují běžné trvalky a letničky jako kopretiny, hrachory a měsíčky. Nechybí trávník, pár ovocných stromů, lavička pod lípou.

Nelze říci že by tyto zahrady byly nemoderní, naopak, jedinečně se hodí k rekreačním chalupám a přinášejí svým majitelům mnoho radosti.

 

 Zahrady s volnou linií tzv. „Moderní zahrady“ 

- charakteristikou moderního stylu je jednoduchost, méně  znamená více. Tvary záhonů bývají nepravidelné a oblé. Je patrná třídmost, s jediným vhodně vybraným dominantním prvkem. Plochy letniček bývají omezené, nahrazují je kvetoucí trvalky a keře.

Lze mezi ně zařadit například:

Přírodní zahrady

které mají budit dojem pobytu ve volné přírodě
Vyznačují se zejména
- citlivým umístěním zahrady na pozemku bez
velkých stavebních úprav a přesunů hmot
- výsadbou původních druhů rostlin vhodných
pro dané stanoviště a velkou rozmanitostí vysazených rostlin
- založením květnaté louky namísto intenzivně udržovaného trávníku

více o přírodních zahradách 

Lesní zahrady

vzniknou obvykle nenásilnou úpravou lesního pozemkuSuché zahrady

využijeme pro ně nehostinná místa, kde by vybudování zahrady obvyklého typu bylo obtížné a nákladné.Uplatňují se zde středomořské i domácí suchomilné rostliny, kamenná pole, zídky.

 

Kamenné zahrady 

hlavním kompozičním prvkem je kámen, vybrané rostliny jej pouze doplňují.
Pravá kamenná zahrada je specialitou, která se vyskytuje jen zřídka. Kámen se ale uplatňuje ve většině zahrad a je významným stavebním materiálem a kompozičním prvkem, hned po rostlinách. více o kamenných zahradách

 

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.