Projekty

Projekční činnost:
Zabýváme se projektováním veškerých sadových úprav, od

Navrhujeme jak

 • nové zahrady, tak
 • obnovy stávajících  zahrad  a
 • rekonstrukce historické zeleně včetně
 • technických návrhů stavebních prvků a objektů zahradní architektury.

Ukázky projektů si můžete prohlédnout zde

Poskytujeme také služby v oblasti dendrologických průzkumů a inventarizace  dřevin.

Nabízíme realizaci námi dodaných projektů za výhodných podmínek. Projekty menšího rozsahu jsme schopni realizovat vlastními silami, u větších akcí jsme díky úzké spolupráci se specializovanými firmami  schopni zajistit kompletní realizaci navržených úprav a zajišťujeme autorský dozor.

Navrhujeme a realizujeme zahrady v jakémkoli stylu. více o stylech zde 

Naší specializací  a srdeční záležitostí je přírodní zahrada , ve které jsou základními prvky kámen, trávník ,voda, dřevo ,dřeviny a trvalky. Dispozice zahrady je vytvořena ve volné přírodní linii. Sortiment rostlin a způsob zakládání zahrady akceptuje místní přírodní podmínky. Přírodní zahrada je příjemným prostředím k relaxaci, stylově je vhodná i do malých sídel a na venkov a lze v ní snadněji minimalizovat nároky na údržbu.

První kontakt proběhne většinou telefonicky nebo e-mailem. Domluvíme si  schůzku, tu je nejlépe uskutečnit na řešeném místě, kde probereme se zákazníkem jeho požadavky a představy o stylu sadových úprav.  Zpravidla navrhneme základní možnosti řešení a pořídíme fotodokumentaci. Tato první konzultace je zdarma. postup při zpracování projektu


Soukromé zahrady a zahrady u rodinných domů

Je ideální, je-li zahradní architekt přizván již ve stádiu projektové přípravy stavby. Jednoduchá úprava projektu může totiž často zásadním způsobem změnit návaznost domu na pozemek a spojit zahradu s obytnými prostory domu.

Projekt soukromé zahrady obvykle obsahuje:

 • Variantní dispoziční řešení – dvě až tři varianty
 • Zahradně architektonické řešení
 • Celkový pohled, perspektivy
 • Osazovací plán
 • Řešení technických prvků ( dřevěná plata,pergoly, jezírka, komunikace, oplocení, opěrné zídky, schodiště, apod.)
 • Charakteristika navržených rostlin vč. obrazové části na CD
 • Výkaz počtů a ploch
 • Orientační cenu realizací

 

Okolí hotelů, pensionů, firemních objektů
 • Dispoziční řešení areálu
 • Variantní kompoziční řešení vstupních zón
 • Osazovací plány, detaily osazování
 • Řešení technických prvků ( brány, oplocení, pergoly, relaxační zálivy, komunikace apod)
 • Řešení architektonických doplňků (vodní plochy, fontány apod)
 • Celkový pohled, perspektivy jednotlivých zón

 

Veřejné prostory (náměstí a pěší zóny, parky, dětská hřiště, návsi, hřbitovy )
 • Analýza dopravní, provozní, kompoziční a vegetační
 • Variantní dispoziční řešení
 • Perspektivní a izometrická zobrazení
 • Popularizace záměru a styk s veřejností
 • Projektová dokumentace včetně propočtu či položkového rozpočtu
 • Návrhy prvků mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, osvětlení, orientační systém apod.)
 • Konstrukce a architektonické řešení povrchů (dlažeb)

více o úpravach veřejných prostranství

 

Rekonstrukce historické zeleně

 • Inventarizace dřevin
 • Dendrologický průzkum a dendrolog.potenciál objektu zeleně
 • Analýza  provozní, kompoziční a vegetační
 • Návrh rekonstrukce objektu zeleně
 • Návrh statického zabezpečení dřevin

 

Střešní zahrady a terasy apod.
 • Variantní dispoziční řešení ve vazbě na statické posouzení popř. požární bezpečnost stavebního objektu
 • Plán rozvrstvení substrátů
 • Osazovací plán
 • Zahradně architektonické řešení
 • Řešení technických prvků ( dřevěná plata, nádoby, zvýšené záhony, štěrková pole apod.)
 • Celkový pohled, perspektivy
 • Charakteristika rostlin vč,obrazové části na CD
 • Výkaz počtů a ploch
 • Orientační cena realizace

 

Krajinná zeleň, doprovody komunikací a vodních toků, aleje, biokoridory

Návrhy a rekonstrukce prvků krajinné zeleně

 

Dendrologické hodnocení a inventarizace dřevin

Včetně určení dendrologického potenciálu objektu zeleně

 

Arboristika –  hodnocení vitality dřevin, návrh statického zabezpečení dřevin
 

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.