Projekty zahrad rodinných domů

Projekt soukromé zahrady nebo zahrady u rodinného dom obvykle obsahuje:

 • Variantní dispoziční řešení – dvě až tři varianty
 • Osazovací plán
 • Zahradně architektonické řešení
 • Celkový pohled, perspektivy
 • Charakteristika rostlin včetně obrazové části na CD
 • Výkaz počtů a ploch
 • Řešení technických prvků ( dřevěná plata, pergoly, jezírka, komunikace, oplocení, opěrné zídky, schodiště apod.)
 • Orientační ceny realizací

 

Co byste si měli předem promyslet

 

První konzultace je zcela nezávazná a zdarma. Během diskuse dojde k  upřesnění Vašich přání a požadavků na  funkční a prostorové uspořádání zahrady. 
Promyslete si předem důkladně co od své zahrady očekáváte, tak aby architekt mohl vaši představu zapracovat do návrhu. Tím se sníží počet konzultací a variantních návrhů. Pokud zákazník neví co chce a v průběhu projektových prací své požadavky mění, odrazí se to významně v ceně návrhu.

 • Zvažte, kolik času jste schopni a ochotni věnovat údržbě, eventuelně kolik investovat do pravidelné údržby specializovanou firmou.
 • Kolik peněz jste ochotni věnovat na realizaci zahrady.
 • Dáte přednost jednoduché nebo náročnější úpravě, máte raději střídmost nebo romantickou záplavu květů a barev ? 
 • Máte-li děti, je nutné pamatovat na jejich bezpečnost. Část zahrady je vhodné vyhradit hrám a sportovním aktivitám.
 • Chcete mít v zahradě zahradní domek, kout s posezením, krb, ohniště, bazén nebo koupací jezírko?
 • Má být část zahrady užitková, chováte domácí zvířata, kočku, psa?
 • Potřebujete zahradu odclonit od hluku a prachu z blízké silnice ?
 • Chcete zakrýt výhled ven nebo zahradu zaclonit před pohledy zvenčí?
 • Uvažujete o založení zahrady svépomocí nebo raději celou akci svěříte odborné firmě?

Vlastní  realizaci je možné rozvrhnout do etap a provádět postupně, celkovou koncepci je ale třeba mít už od začátku.

  Předem si tedy promyslete zejména své požadavky na  :

 • - typ zahrady který byste si přáli  více viz typy zahrad
 • - návaznost na obytné prostory domu
 • - umístění drobných staveb a doplňků (zídky,cesty,krbovna,pergola, bazén a pod.)
 • - využití zahrady pro děti, sportovní vyžití
 • - začlenění užitkové části zahrady
 • - vaše požadavky na údržbu.
 • - ohled na alergiky
 • - ochranu před hlukem
 • - omezení pohledů do zahrady zvenčí
 • - další specifické požadavky a funkce
 • - zvažte své finanční možnosti

My pak v návrhu zohledníme

 • - zapojení zahrady do okolní krajiny
 • - ohled na okolní architekturu
 • - orientaci pozemku ke světovým stranám
 • - svažitost pozemku
 • - zvolíme rostliny s ohledem na klimatické a světelné podmínky, kvalitu půdy, vláhu

 

Vámi odsouhlasený návrh zahrady můžeme také kompletně realizovat- podívejte se na ukázky ve fotogalerii.

Jak ušetřit na projektových pracích

1. Promyslete si předem důkladně co od své zahrady očekáváte, tak aby architekt mohl vaši představu zapracovat do návrhu. Tím se sníží počet konzultací a variantních návrhů. Pokud zákazník neví co chce a v průběhu projektových prací své požadavky mění, odrazí se to významně v ceně návrhu.

2. Výslednou cenu projektových prací lze výrazně snížit tak, že dodaná dokumentace je zjednodušená. To znamená ,že obsahuje jen skutečně potřebné údaje a výkresy, vynechány jsou části které jsou sice běžně součástí projektů, pro vlastní  realizaci prací jsou ale nepotřebné.

 

Jak ušetřit na realizaci

Vlastní zahradnické práce jako úpravy povrchů, setí a sázení tvoří obvykle jen malou část celkové ceny. Z toho plyne, že tím, že se rozhodnete realizovat svou zahradu sami, příliš neušetříte.

Ušetřit na realizaci se dá především tím, že navržené úpravy vycházejí z možností pozemku bez nákladných stavebních úprav a přesunů hmot. Další významnou úsporou je vysázení mladších, menších rostlin. Na výsledný efekt si ale budeme muset počkat déle.

Máte li celkovou koncepci – tedy projekt, je možné vlastní  realizaci rozvrhnout do etap a provádět postupně. S architektem dohodněte, které práce můžete provést svépomocí a které bude lépe přenechat odborníkům. Mnoho lidí si své zahrady realizuje svépomocí celé, je dobré když  o tom architekt ví předem a projekt tomu přizpůsobí.

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.