Realizace

Realizujeme
především vlastní projekty, nabízíme kompletní založení zahrady včetně dodání rostlin a materiálu, samozřejmostí je záruka na ujmutí dodaných rostlin. Chcete-li si část realizace provést sami, nebo realizaci rozvrhnout do více let, je to  možné. Doba realizace je ovlivněna především rozsahem stavebních prací, úprav terénu apod. Hrubé zemní práce mohou proběhnout rychle, výsadba rostlin potřebuje ale svůj čas a hlavně vhodný termín.
Po dokončení prací je dílo předáno, dohodne se způsob a termín odtranění drobných a skrytých vad, pokud by se později vyskytly. Fotografie naámi realizovaných zahrad  si prohlédněte v naší   galerii
 realizací 

Realizace zahrad probíhá zpravidla v následujícím sledu:

  • 1.Rekultivace pozemku - odstranění té stávající zeleně, která nebude součástí budoucí zahrady, aplikace herbicidů, hrubé terénní úpravy
  • 2.Stavební práce - stavba cest,odvodnění, zídek,vodních prvků atd.
  • 3.Příprava pozemku pro výsadbu a výsev - zlepšení fyzikálních a biologických vlastností půd, případná navážka zeminy, hrubé a jemné urovnání povrchu, aplikace hnojiv
  • 4.Založení záhonů,výsadba rostlin a založení trávníku (výsevem nebo položením travního koberce)
  • 5.Instalace nádob s mobilní zelení, zahradního nábytku, výtvarných děl

Provádíme tyto práce,
buď sami nebo s pomocí spolupracujících firem:

- zaměření pozemku

- hrubé terénní úpravy včetně využití těžké mechanizace a přesunu zeminy

- jemnou úpravu terénu pro zahradnické práce

  drobné stavební práce jako:

- zhotovení zahradních komunikací s různým povrchem včetně odvodnění

- umístění kamenných prvků a kamenné stavby (zídky, dlažby, soliterní kameny, valounové plochy)

- výstavbu pergol, altánů, zahradních krbů

- výstavbu vodních prvků (jezírka, drobné vodní toky, vodopády, fontány)

- založení všech typů trávníků

- výsadby listnatých a jehličnatých  stromů a keřů všech velikostí a živých plotů

- výsadby květin -  letniček, trvalek i popínavých rostlin,

 

 

Naší specialitou

jsou návrhy a realizace přírodních zahrad, vřesovišť  a velkých skalek včetně kamenných ploch a balvanů, vodních toků a jezírek.

Fotografie realizací si prohlédněte v naší
galerii

 

 

 

  Dále zajistíme    

- ošetření dřevin po výsadbě

- výchovný a udržovací řez dřevin

- řez živých plotů a stěn

- seč trávníků i zanedbaných

- likvidaci náletových dřevin

- kácení stromů včetně zpracování dřeva,

- veškerý odpad vzniklý těchto pracích 
  odvezeme a zlikvidujeme

  

Mobilní a interiérová zeleň, instalace výtvarných děl

Nabízíme osázené závěsné koše a truhlíky, pokojové rostliny a mobilní zeleň

Umístění výtvarných děl ve vaší zahradě nebo interiéru

Pro interiér vaší firmy nebo domácnosti dodáme  živé nebo sušené  květiny včetně nádob. více o květinovém studiu zde

Nabízíme zpracování návrhu výzdoby interiéru rostlinami.

 

 

  

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.