Úpravy veřejných prostranství

 

Návrhy veřejné zeleně – to je především :

 • - návrh sadových úprav ulic, náměstí, vnitrobloků, hřišť, zahrad škol, hřbitovů
 • - úpravy běžných i historických zahrad a parků
 • - krajinné úpravy – rekultivace krajiny, obnova a zakládání alejí, tvorba ÚSES

 

Obcím, organizacím a firmám nabízíme tyto práce v oboru zahradní architektury

SADOVNICKÁ PROJEKCE

 • projekty a zakládání nových parkových úprav
 • projekty a studie rekonstrukce historických parků
 • projekty a studie zahradních úprav u sídel organizací a firem
 • návrhy a rekonstrukce hřbitovů
 • návrhy střešních zahrad
 • dendrologický a biologický průzkum
 • generely a pasporty zeleně
 • návrhy zahradních jezírek
 • návrhy odvodnění zahrad a závlah


NÁVRHY STAVEBNÍCH PRVKŮ ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY

 • návrhy cest
 • návrhy zahradních schodišť, opěrných zdí a terénních zídek, 
 • návrhy dětských hřišť a herních prvků
 • návrhy plotů a bran
 • návrhy altánů a pergol


NÁVRHY VÝTVARNÝCH OBJEKTŮ V ZAHRADÁCH

 • návrhy mobiliáře
 • návrhy kašen a fontán
 • návrhy zahradních výtvarných objektů včetně zhotovení modelu
 • návrhy kovaných mříží

KRAJINNÉ ÚPRAVY

 • krajinářské plány a studie
 • generely a plány ÚSES
 • projekty biocenter a prvků ÚSES
 • krajinářské řešení velkých územních celků
 • krajinářské řešení v rámci pozemkových úprav
 • návrhy rekonstrukce stávajících krajinných úprav
 • úpravy toků
 • návrhy malých vodních nádrží

PROJEKCE ÚPRAV MĚSTSKÉHO PARTERU

 • studie a projekty pěších zón a zklidnění městských komunikací
 • návrhy úprav veřejných prostranství
 • návrhy městského  mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, osvětlení apod.)

PROJEKCE DROBNÝCH STAVEB

 • projekty drobných zahradních staveb
 • návrhy rekonstrukce historických zahradních staveb

  

Dotační poradenství

Chcete zvelebit vaši obec, město, případně okolí a neorientujete se v možnostech dotačních titulů? Poradíme Vám se zpracováním těchto žádostí

Jedná se především o tyto dotační tituly:

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Program péče o krajinu (PPK) - MŽP ČR

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP)

Můžeme se pochlibit tím, že naprostá většina našich projektů, na něž investor žádal o dotaci ( z jakýchkoli zdrojů) tuto
dotaci obdržela !

 

Kompletní projektová dokumentace od nás obsahuje: 

Technickou zprávu  ( úvodní rozbor, výkaz výměr a počtů, seznam rostlin, podmínky zakládání, údržba, položkový rozpočet)

Osazovací plán

Pohledy, skici cílového stavu nebo

Celkové náhledy v 3D grafice, pohledy v různých měsících roku a po letech růstu (počítačová grafika, na přání)

Výkresy technických detailů

Terénní modelace a drátěné modely  (počítačová grafika, na přání)

Položkový rozpočet pro realizace

Podklady pro výběrová řízení (na přání)

 

Naše reference

Metelkovy sady Turnov

Pěší zóna Semily

Nemocnice Jilemnice – rekonstrukce sadových úprav

Arboretum Bukovina na Hrubé Skále - projekt rekonstrukce

Hřbitov Studenec

Hřbitov Rokytnice nad Jizerou

Alej Choustníkovo Hradiště

Park a dětské hřiště Praha – Hloubětín

a další

 

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.