Postup při zpracování návrhu - projektu

První kontakt proběhne většinou telefonicky nebo e-mailem. Domluvíme si  schůzku, nejlépe na řešeném místě, kde probereme se zákazníkem jeho požadavky a představy o stylu sadových úprav.  Zpravidla navrhneme základní možnosti řešení a pořídíme fotodokumentaci. Tato první konzultace je zdarma. Aby přinesla konkrétní výsledky, měl by si zákazníkl předem své představy ujasnit. co byste si měli předem promyslet

Uděláme cenovou nabídku a dohodneme se na datu možného předložení studie. Po sjednání ceny a podepsání objednávky začne práce na projektu. Není-li k dispozici mapový podklad, řešené území zaměříme. Jestliže se v řešeném území vyskytuje zeleň, provedeme její zaměření a odborné posouzení - inventarizaci zeleně. Stávající zeleň se vždy (je-li to možné) snažíme začlenit do projektu budoucí zahrady.

Doba zpracování návrhu  se pohybuje v rozmezí dvou až čtyř týdnů.

1. Dispoziční koncept - studie
je první částí návrhu. Vznikne základě požadavků investora a možností řešeného pozemku. Je zpracována zpravidla ve dvou až  třech variantních řešeních.
Varianty ukazují možnosti prostorového uspořádání, rozvržení ploch, hmot a prvků zahradní architektury. Zákazník si zvolí jednu variantu, někdy je možná i kombinace prvků z více variant. Celkový počet konzultací není určen, nejlépe je uskutečnit je  na místě, případně můžete přijet k nám . Dáme Vám také k nahlédnutí naše dřívější práce. Ukázky dispozičních konceptů zahrad si můžete prohlédnout zde

2. Konečný návrh
Studie se dále zpracuje do konečného návrhu, který vzejde z konzultací mezi architektem a investorem po zapracován jeho připomínek do předložených variant.
Odevzdávaná práce obsahuje textovou a výkresovou část. Textová část zahrnuje průvodní zprávu, seznam  rostlin a výkaz výměr. Výkresová část obsahuje návrh řešení, osazovací plán, výkresy technických detailů, obvykle ve třech vyhotoveních, dle dohody. Je to již jednoduchý projekt, podle něhož lze zahradu realizovat.
Doba zpracování návrhu se u běžných rodinných zahrádek se pohybuje v rozmezí dvou až čtyř týdnů. Ukázky osazovacích plánů zahrad si můžete prohlédnout zde

3. Prováděcí projekt
Obsahuje některé další náležitosti a je podkladem pro realizaci, buď specializovanou zahradnickou firmou, nebo svépomocí..

 Kompletní projekt obsahuje:
- funkční rozbor,
- 2 - 3 varianty uspořádání z nichž si zákazník vybere
- pohledy,skici cílového stavu
- osazovací plán
- seznam rostlin
- technické výkresy (řezy terénem,cesty,krbovna,pergola a pod.)
- textovou část ( technická zpráva : úvodní rozbor, výkaz výměr a počtů, seznam rostlin, podmínky zakládání, údržba, položkový rozpočet)

Kompletní projekt je podkladem pro realizaci složitějších úprav specializovanou zahradnickou firmou.

Zjednodušený projekt obsahuje
- varianty uspořádání z nichž si zákazník vybere
- pohledy,skici cílového stavu
- osazovací plán
- seznam rostlin
- technické výkresy (řezy terénem,cesty,krbovna,pergola a pod.)
- zjednodušenou textovou část

Zjednodušený projekt je podkladem pro realizaci jednoduché zahrady svépomocí nebo pro realizaci zahrady firmou.

Zjednodušená prováděcí dokumentace
je podkladem pro realizaci zahrady naší firmou. Je zdarma.

 

 

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.