Zámecký park a alej Jilemnice - projekt obnovy zeleně

Zámecký park a alej Jilemnice - projekt obnovy zeleně

Projekt obnovy zeleně v parku u nemocnice, zámecké aleji a parku, poškozené vichřicí v létě 2009. Na tuto akci se podařilo získat dotaci z fondů EU ( také zásluhou kvalitního projektu). Dodavatel bude vybrán ve výběrovém řízení. Jakožto zpracovatelé projektu se tohoto výběru neúčastníme, budeme zajišťovat autorský dozor. Předpokládané náklady 7 mil. Kč, termín dokončení 2013.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.